In 2019 was de gemiddelde leeftijd in Nederland 42 jaar, twaalf jaar ouder dan in 1950. Het land vergrijst gestaag, doordat een verbeterde gezondheid de levensduur van mensen verlengd. Op dit moment zijn 3,3 miljoen mensen van 65 jaar en ouder, ongeveer 19 procent van de totale bevolking. Nederlanders worden gemiddeld 80 jaar, waarvan vrouwen 83 jaar. Terwijl 6 op de 7 mensen ouder dan 80 jaar het liefst thuis wonen, woont de rest in verzorgingshuizen of begeleid wonen. De helft daarvan heeft medische hulp nodig, de andere helft is lichamelijk gezond.

Volgens de gezondheidszorg hebben mensen van 70 jaar en ouder tijdens de aanhoudende Covid-19-crisis een hoger risico op een ernstige ziekte [5]. Quarantaine is voor hen bijzonder moeilijk, niet alleen vanwege verminderde mobiliteit, maar ook vanwege het sociale isolement. Eenzaamheid treft onevenredig veel ouderen. Onderzoekers definiëren eenzaamheid als ‘een subjectieve en negatieve toestand die optreedt wanneer het aantal, of de kwaliteit van, persoonlijke relaties niet voldoet aan het gewenste of verwachte niveau. [6]’ Degenen die zich eenzaam voelen leven mogelijk op alleen, waarvan de echtgenoten zijn overleden, een kleine sociale kring hebben en weinig sociale omgang.

Volgens het onderzoek ‘Amsterdamse Studie van Ouderen (AMSTEL)’ hebben ouderen die zich eenzaam voelen meer kans op dementie dan mensen die dergelijke gevoelens niet hebben. Sociaal isolement, of een afname van de hoeveelheid sociale interacties, houdt verband met cognitieve achteruitgang en de ziekte van Alzheimer. Andere langetermijneffecten zijn onder meer hartaandoeningen, beroertes en depressie .

Adam Helpt werkt eraan om de eenzaamheid van ouderen te verlichten, maar we kunnen het niet zonder jouw hulp. Wij werken samen met verzorgingshuizen in de stad, zoals Amsta, Amstelring en Cordaan. Je kunt veel activiteiten samen doen, zoals tuinieren, koken, bordspellen spelen, muziek maken of gewoon bij elkaar zitten om te kletsen. Samen met onze mede-oprichters zorgen we voor vrijwilligers om ouderen mee te nemen op ‘digitale wandelingen’. Het idee is dat je je mobiele apparaat meeneemt en een echte wandeling streamt terwijl je partner veilig binnenshuis zit en samen met jou van het landschap geniet. Fem, een Amsterdammer van 82 jaar, is zeker blij met deze activiteit, want het geeft haar een venster naar de buitenwereld in COVID-tijden.

Sociale interactie gaat niet alleen over mentaal bezig zijn, of de geest fit houden. Wat nog belangrijker is, is het je verbonden voelen met anderen en aandacht geven en krijgen. Met een beetje tijd en energie maak je een groot verschil in de verbeterde gezondheid en het welzijn van Amsterdamse oma’s en opa’s. Aanwezig zijn, een glimlach geven en het gevoel samen iets te bereiken, zullen de blues ver weg houden.